*
خانه | تعرفه شماره های اختصاصی

تعرفه شماره های اختصاصی

به جرات می توان گفت که قیمت شماره هایی که توسط سامانه سراسری پیام کوتاه گیل اس ام اس ارائه می شود، پایین ترین قیمتی است که می توان بر روی این شماره ها گذاشت. فرآیند ثبت تا تکمیل فرایند خطوط کمتر از ۲۴ ساعت زمان خواهد برد. تعرفه خطوطی که درج نگردیده است، پس از استعلام مشخص و پاسخ آن داده خواهد شد.

تعرفه خطوط اپراتور 50001 , 50002 , 50005

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

14

 50001/2/5XXXXXXXXX

140,000

13

 50001/2/5XXXXXXXX

220,000

12

50001/2/5XXXXXXX

400,000

11

50001/2/5XXXXXX

600,000

10

50001/2/5XXXXX

900,000

9

50001/2/5XXXX

1,900,000

8

50001/2/5XXX

7

50001/2/5XX

6

50001/2/5X

تعرفه خطوط اپراتور 3000

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

14

 3000XXXXXXXXXX

150,000

12

3000XXXXXXXX

750,000

10

3000XXXXXX

900,000

9

3000XXXXX

8

3000XXXX

تعرفه خطوط اپراتور 2000

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

14

 2000XXXXXXXXXX

13

 2000XXXXXXXXX

12

2000XXXXXXXX

2,000,000

11

2000XXXXXXX

3,000,000

10

2000XXXXXX

4,200,000

9

2000XXXXX

8,000,000

8

2000XXXX

14,000,000

7

2000XXX

6

2000XX

تعرفه خطوط اپراتور 1000 درخواستی – غیر درخواستی

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

قیمت (ریال)

14

 1000XXXXXXXXXX

300,000

150,000

13

 1000XXXXXXXXX

780,000

390,000

12

1000XXXXXXXX

1,580,000

 790,000

11

1000XXXXXXX

3,000,000

 1,500,000

10

1000XXXXXX

4,000,000

 2,000,000

9

1000XXXXX

5,000,000

 2,500,000

8

1000XXXX

7,800,000

 3,900,000

7

1000XXX

 

6

1000XX

 

قیمت های فوق برای خطوط عادی بوده و مبالغ شماره های رُند در زمان سفارش اعلام خواهد شد.

جهت سفارش شماره های اختصاصی و نحوه پرداخت هزینه آن با ما تماس بگیرید.