*
خانه | تعرفه شماره های اختصاصی

تعرفه شماره های اختصاصی

به جرات می توان گفت که قیمت شماره هایی که توسط سامانه سراسری پیام کوتاه گیل اس ام اس ارائه می شود، پایین ترین قیمتی است که می توان بر روی این شماره ها گذاشت. فرآیند ثبت تا تکمیل فرایند خطوط کمتر از ۲۴ ساعت زمان خواهد برد. تعرفه خطوطی که درج نگردیده است، پس از استعلام مشخص و پاسخ آن داده خواهد شد.

تعرفه خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱ , ۵۰۰۰۲ , ۵۰۰۰۵

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

۱۴

 ۵۰۰۰۱/۲/۵XXXXXXXXX

۲۰۰,۰۰۰

۱۳

 ۵۰۰۰۱/۲/۵XXXXXXXX

۳۴۰,۰۰۰

۱۲

۵۰۰۰۱/۲/۵XXXXXXX

۴۷۰,۰۰۰

۱۱

۵۰۰۰۱/۲/۵XXXXXX

۶۴۰,۰۰۰

۱۰

۵۰۰۰۱/۲/۵XXXXX

۹۴۰,۰۰۰

۹

۵۰۰۰۱/۲/۵XXXX

۱,۲۴۰,۰۰۰

۸

۵۰۰۰۱/۲/۵XXX

۷

۵۰۰۰۱/۲/۵XX

۶

۵۰۰۰۱/۲/۵X

تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

۱۴

 ۳۰۰۰XXXXXXXXXX

۲۷۰,۰۰۰

۱۲

۳۰۰۰XXXXXXXX

۸۲۰,۰۰۰

۱۰

۳۰۰۰XXXXXX

۱,۰۰۰,۰۰۰

۹

۳۰۰۰XXXXX

۸

۳۰۰۰XXXX

تعرفه خطوط اپراتور ۲۰۰۰

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

۱۴

 ۲۰۰۰XXXXXXXXXX

۱۳

 ۲۰۰۰XXXXXXXXX

۱۲

۲۰۰۰XXXXXXXX

۱,۹۵۰,۰۰۰

۱۱

۲۰۰۰XXXXXXX

۲,۴۰۰,۰۰۰

۱۰

۲۰۰۰XXXXXX

۳,۷۵۰,۰۰۰

۹

۲۰۰۰XXXXX

۶,۷۰۰,۰۰۰

۸

۲۰۰۰XXXX

۱۲,۱۵۰,۰۰۰

۷

۲۰۰۰XXX

۶

۲۰۰۰XX

تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰ درخواستی – غیر درخواستی

تعداد ارقام

نمونه شماره

قیمت (ریال)

قیمت (ریال)

۱۴

 ۱۰۰۰XXXXXXXXXX

۱,۰۵۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۱۳

 ۱۰۰۰XXXXXXXXX

۱,۵۵۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۱۲

۱۰۰۰XXXXXXXX

۳,۵۵۰,۰۰۰

 ۱,۸۵۰,۰۰۰

۱۱

۱۰۰۰XXXXXXX

۴,۳۵۰,۰۰۰

 ۲,۳۵۰,۰۰۰

۱۰

۱۰۰۰XXXXXX

۹,۶۵۰,۰۰۰

 ۳,۴۵۰,۰۰۰

۹

۱۰۰۰XXXXX

۱۴,۹۵۰,۰۰۰

 ۷,۴۵۰,۰۰۰

۸

۱۰۰۰XXXX

۵۹,۱۵۰,۰۰۰

 ۲۴,۱۵۰,۰۰۰

۷

۱۰۰۰XXX

 

۶

۱۰۰۰XX

 

قیمت های فوق برای خطوط عادی بوده و مبالغ شماره های رُند در زمان سفارش اعلام خواهد شد.

جهت سفارش شماره های اختصاصی و نحوه پرداخت هزینه آن با ما تماس بگیرید.

consectetur suscipit ut elit. mi, Praesent venenatis dolor.